Monitoring pożarowy obiektów

Dokumenty wprowadzające w użytkowanie nowe wymagania organizacyjno - techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach.

  1. Zarządzenie nr 24/2015 Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach (dokument w formacie pdf).
  2. Załącznik nr 1 do zarządzenia Komendanta Powiatowego PSP w Słubicac (dokument w formacie pdf)
  3. Wniosek o podłączenie abonenta. (dokument w formacie pdf)
  4. Wniosek operatora o świadczenie usług. (dokument w formacie pdf)
wtorek, 12, grudzień 2017

Designed by LernVid.com