W spotkaniu udział wzięli m.in. komendant powiatowy PSP w Słubicach st. kpt. Wojciech Śliwiński wraz z zastępcą, członek Zarządu Powiatu Słubickiego Pani Danuta Sawicka, Starosta Powiatu Odra-Szprewa Pan Rolf Lindemann, Wicestarosta Powiatu Odra-Szprewa Pan Michael Buhrke oraz Szef Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Odra-Szprewa Pan Klaus-Peter Schulz.

Głównym celem spotkania było podsumowanie przedsięwzięć transgranicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed skutkami katastrof powiatów słubickiego i odra-szprewa w roku 2017. Wnioskiem ze spotkania była deklaracja obu stron w zakresie dalszej realizacji wspólnych przedsięwzięć w roku 2018.

Sporządził: st. kpt. Michał Borowy


wtorek, 12, grudzień 2017

Designed by LernVid.com