W ramach akcji samorządy gminne biorą na siebie ciężar zakupu urządzeń oraz wyznaczają z zasobów komunalnych mieszkania oraz inne obiekty komunalne jako zakwalifikowane do montażu urządzeń pomiarowych w postaci tzw. czujek tlenku węgla, dymu. W wcześniej uzgodnionych z mieszkańcami terminach funkcjonariusze Słubickiej Komendy Powiatowej PSP udają się do wytypowanych mieszkań w celu zamontowania urządzeń. Ponadto w ramach akcji propagandowej wszyscy mieszkańcy zostają poinstruowani przez strażaków w zakresie obsługi i użytkowania montowanych urządzeń, a także algorytmu postępowania w przypadku alarmowego zadziałania czujki. Dodatkowo w każdym z mieszkań zostaje sprawdzona przy pomocy anemometru skuteczność wentylacji oraz przekazywane zostają materiały o charakterze profilaktycznym związane z zagrożeniami występującymi w okresie grzewczym. Do każdego obiektu strażacy docierają wraz z przedstawicielami wyznaczonych Zakładów Gospodarki Komunalnej. Czujki montowane są nieodpłatnie i  stanowią własność Zakładów Gospodarki Komunalnej.

Porozumienie o wspólnych działaniach jest długoterminowe i obejmuje swym zasięgiem cały Powiat Słubicki. Zasięg czasowy  akcji zakupu i montażu czujek w mieszkaniach komunalnych przewidziany jest na lata 2014 – 2018.

Bilans realizacji akcji przedstawia się następująco :

- sezon zimowy 2014/2015: zamontowano łącznie 45 czujek, w tym 5 dymu i 40 CO (gmina Słubice 10 CO, gmina Rzepin 15 CO, gmina Ośno Lub. 5 CO, gmina Górzyca 5 CO i 5 dymu, gmina Cybinka 5 CO);

- sezon zimowy 2015/2016: zamontowano łącznie 38 czujek, w tym 8 dymu i 30 CO (gmina Słubice 3 dymu, gmina Rzepin 15 CO, gmina Ośno Lub. 5 CO, gmina Górzyca 5 CO i 5 dymu, gmina Cybinka 5 CO);

- sezon zimowy 2016/2017: zamontowano łącznie 32 czujki, w tym 6 dymu i 26 CO (gmina Słubice 6 CO, gmina Rzepin 5 CO, gmina Ośno Lub. 5 dymu, gmina Górzyca 5 CO i 1 dymu, gmina Cybinka 10 CO),

- sezon zimowy 2017/2018: zamontowano łącznie 45 czujek, w tym 15 dymu i 30 CO (gmina Słubice 10 dymu, gmina Rzepin 10 CO, gmina Ośno Lub. 5 CO, gmina Górzyca 5 CO i 5 dymu, gmina Cybinka 10 CO).

Podsumowując lokalach mieszkańców powiatu słubickiego zamontowano 160 czujek:
126 czadu i 34 dymu.


niedziela, 21, styczeń 2018

Designed by LernVid.com